bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Gospodarka finansowa

Spółka prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o plan finansowy i inwestycyjny sporządzony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Dla Spółki prowadzi się rachunkowość na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami).

Sprawozdanie finansowe za rok 2009:

sprawozdanie_2009.pdf

Sprawozdanie finansowe za rok 2010:

sprawozdanie_2010.pdf

Sprawozdanie finansowe za rok 2011:

sprawozdanie_2011.pdf

 Sprawozdanie finansowe za rok 2012:

sprawozdanie_2012.pdf

 Sprawozdanie finansowe za rok 2013:

sprawozdanie2013.pdf

Sprawozdanie finansowe za rok 2014:

finanse_2014.zip

Sprawozdanie finansowe za rok 2015:

sprawozdanie2015.pdf

Sprawozdanie finansowe za rok 2016:

sprawozdanie_2016.pdf

Sprawozdanie finansowe za rok 2017:

sprawozdanie_2017.pdf

Sprawozdanie finansowe za rok 2018:

sprawozdanie_2018.pdf

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

sprawozdanie_2019.pdf

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

sprawozdanie_2020.pdf

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

sprawozdanie_2021.pdf

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

sprawozdanie_2022.pdfOpublikował: Radosław Baranowski
Publikacja dnia: 05.09.2023
Podpisał: Aleksandra Radziszewska
Dokument z dnia: 20.02.2012
Dokument oglądany razy: 12 855