bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Dane Podstawowe

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.
87-800 Włocławek, ul.Kilińskiego 16

NIP: 888-27-84-946
REGON: 911340328-00024
KRS: 0000180178


Status prawny jednostki:  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Struktura własnościowa:  100% udziałów należy do Gminy Miasta Włocławek - Miasto na prawach Powiatu

Spółkę utworzono w oparciu o art.4 ust.1 pkt.1 i art.9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „f” i „g” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 z późniejszymi zmianami).

Spółka działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów prawa dotyczących podmiotów gospodarczych.

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą: 000000002882

Nazwa Banku i nr rachunku:
Bank Ochrony Środowiska S.A.
24 1540 1069 2001 8723 3378 0002

Akty prawne

Załączone pliki:

regulamin_organizacyjny_MZOZ_07062022.pdf

Regulamin_Organizacyjny_DPS_2022.pdf

Procedura_udzielania_teleporad_w_MZOZ.pdfOpublikował: Radosław Baranowski
Publikacja dnia: 24.08.2022
Podpisał: Radosław Baranowski
Dokument z dnia: 20.02.2012
Dokument oglądany razy: 16 018