bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Dane teleadresowe

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.
87-800 Włocławek, ul.Kilińskiego 16
tel. 54 3066200 fax. 54 3066263
e-mail: sekretariat@mzoz.pl
www.mzoz.pl

Prezes Zarządu 54 306 62 00
Dyrektor ds. lecznictwa 54 306 62 00
Główny Księgowy 54 306 62 00


Działy i komórki organizacyjno-ekonomiczno-administracyjne

Dział Księgowy 54 306 62 00
Dział Administracyjno-Techniczny 54 306 62 00
Dział Organizacji i Nadzoru 54 306 62 00
Dział Spraw Pracowniczych 54 306 62 00
Zamówienia Publiczne 54 306 62 00


Przychodnie

Przychodnia nr 1 - Poradnia Ogólna
ul. Kilińskiego 16
54 306 62 00
Przychodnia nr 1 - Poradnia Dziecięca
ul. Mickiewicza 3
54 306 63 80
Przychodnia nr 2 - ul. Wieniecka 34a 54 306 62 80
Przychodnia nr 3 - ul. Olszowa 9 54 306 62 00
Przychodnia nr 4 - ul. Chłodna 24 54 306 63 50
Przychodnia nr 5 - ul. Żytnia 55 54 306 63 30
Przychodnia nr 6 - ul. Kaliska 104a 54 306 63 00
Przychodnia nr 7 - ul. Kościelna 2 54 306 63 60
Poradnia Lekarza Rodzinnego
ul. Grodzka 2i
54 306 62 90
Poradnia Lekarza Rodzinnego
ul. Płocka 127
54 306 62 95


Rehabilitacja

Dział Fizjoterapii
ul. Mickiewicza 3
54 306 63 81
Poradnia Rehabilitacyjna
ul. Żeromskiego 28a
54 306 63 91


Stomatologia

Poradnia Stomatologiczna
ul. Kilińskiego 16
54 306 62 00
Gabinet Stomatologiczny w ZS nr 4
ul. Kaliska 108
54 234 69 60
Poradnia Stomatologiczna
ul. Grodzka 2i
54 306 62 92Pozostałe Działy i Poradnie

Dział Rentgenodiagnostyki
ul. Kilińskiego 16
54 306 62 00
Poradnia Neurologiczna
ul. Kilińskiego 16
54 306 62 00
Poradnia Reumatologiczna
ul. Kilińskiego 16
54 306 62 00
Poradnia dla Kobiet
ul. Kaliska 104a
54 306 63 20
Poradnia Terapii Uzależnień
ul. Kaliska 104a
54 306 63 04


Nocna i świąteczna pomoc medyczna

Ambulatorium Stomatologiczne
ul. Kilińskiego 16
54 306 62 00

Dom Pomocy Społecznej

Sekretariat
ul. Żeromskiego 28a
54 306 63 94Opublikował: Radosław Baranowski
Publikacja dnia: 22.07.2022
Podpisał: Radosław Baranowski
Dokument z dnia: 20.02.2012
Dokument oglądany razy: 14 910