bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Podmiotowa strona Biuletynu Informacji Publicznej

Logo MZOZ Sp. z o.o.

Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. we Włocławku
ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek
tel. 543066200 fax 543066263

email: sekretariat@mzoz.pl

strona internetowa: www.mzoz.pl

Wirtualny spacer: www.spacer.mzoz.pl
Wyświetl większą mapę

Aktualności

Informacja o dofinansowaniu

10.11.2023

 Nazwa program: „Narodowa Strategia Onkologiczna” na lata 2020-2030
Nazwa zadania: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy.
Wartość dofinansowanie: 637.612,11 zł - wartość brutto mammografu cyfrowego
Całkowita wartość zadania: 682.835,77 zł
Data podpisania umowy: 05/2023

Informacja o dofinansowaniu

20.10.2023

Województwo Kujawsko-Pomorskie wraz z Miejskim Zespołem Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. we Włocławku oraz innymi 21 partnerami realizuje wspólny projekt pn. „Budowa Kujawsko-Pomorskiego systemu udostępniania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej – II Etap”.
Projekt realizowany jest dzięki funduszom europejskim pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 z Osi Priorytetowej 2. Cyfrowy region, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Schemat: rozwój e-usług publicznych w zakresie zdrowia.
Projekt realizowany jest od września 2019 r. do grudnia 2023 r. Wkład własny partnera w wysokości 202 500,00 zł na realizację zadania pochodzi w całości ze środków finansowych Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. we Włocławku. Kwota całkowita projektu i wartość dofinansowania zmienią się gdyż postępowania u większości partnerów jeszcze trwają.

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2023, 2024

01.09.2023

Rada Nadzorcza Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
z siedzibą we Włocławku przy ul. Kilińskiego 16
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na
przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2023, 2024.

e-Gabinet+

11.07.2023

  Uczestniczymy w projekcie „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego” („e-Gabinet+”), finansowanego z Funduszy Europejskich.
Nasza placówka otrzymała sprzęt komputerowy, który umożliwia nam tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenie e-usług.
Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.
Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 199 302 875,71 zł.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1026-e_gabinet.html

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
• skorzystać z formularza
lub
• wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.Opublikował: Radosław Baranowski
Publikacja dnia: 03.08.2016
Podpisał: Radosław Baranowski
Dokument z dnia: 20.02.2012
Dokument oglądany razy: 479 540