bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Załatwianie spraw

Sprawy przyjmowane są w formie ustnej tj. drogą telefoniczną (tel. 54 2311033) i osobiście w siedzibie Spółki przy ul. Kilińskiego 16 pokój 47 we Włocławku oraz w formie pisemnej, również za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: sekretariat@mzoz.pl ).
Wszelkie sprawy leżące w kompetencjach Spółki załatwiane są w kolejności ich wpływu, na bieżąco bez zbędnej zwłoki. Sprawy obejmujące szersze spektrum zagadnień, bardziej skomplikowane, załatwiane są niezwłocznie po przeprowadzeniu koniecznych wyjaśnień i ustaleń.Opublikował: Radosław Baranowski
Publikacja dnia: 06.08.2015
Podpisał: Dorota Wesołowska
Dokument z dnia: 06.08.2015
Dokument oglądany razy: 6 910