bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Działalność Spółki

          Przedmiotem działalności Spółki jest działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, a w szczególności z podstawową opieką zdrowotną, oraz prowadzenie zakładu opieki zdrowotnej.

Do zadań spółki należy:

 • praktyka lekarska
 • praktyka stomatologiczna
 • działalność paramedyczna
 • działalność pogotowia ratunkowego
 • działalność pielęgniarek i położnych
 • pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 • sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych
 • sprzedaż artykułów medycznych i ortopedycznych
 • sprzedaż kosmetyków i artykułów toaletowych
 • pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową
 • wynajem nieruchomości na własny rachunek
 • zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
 • wynajem pozostałych maszyn i urządzeń
 • wypozyczanie artykułów użytku osobistego i domowego
 • pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane


Opublikował: Radosław Baranowski
Publikacja dnia: 19.02.2012
Podpisał: Radosław Baranowski
Dokument z dnia: 20.02.2012
Dokument oglądany razy: 11 322