bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Informacja o dofinansowaniu

20.10.2023

Województwo Kujawsko-Pomorskie wraz z Miejskim Zespołem Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. we Włocławku oraz innymi 21 partnerami realizuje wspólny projekt pn. „Budowa Kujawsko-Pomorskiego systemu udostępniania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej – II Etap”.
Projekt realizowany jest dzięki funduszom europejskim pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 z Osi Priorytetowej 2. Cyfrowy region, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Schemat: rozwój e-usług publicznych w zakresie zdrowia.
Projekt realizowany jest od września 2019 r. do grudnia 2023 r. Wkład własny partnera w wysokości 202 500,00 zł na realizację zadania pochodzi w całości ze środków finansowych Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. we Włocławku. Kwota całkowita projektu i wartość dofinansowania zmienią się gdyż postępowania u większości partnerów jeszcze trwają.

W ramach projektu Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. we Włocławku przeprowadził dwa postępowania przetargowe na:

1) „Dostawę, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włocławku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020”.
Wartość oferty 897.175,38 zł w tym:
Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG wartość inwestycji w kwocie 631.093,74 zł. Dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej 85% wyniósł 536.429,68 zł wkład własny 15% MZOZ Sp. z o. o. wyniósł 94.664,06 zł.
Adaptacją pomieszczeń w całości została sfinansowana ze środków własnych MZOZ Sp. z o.o. w kwocie 266.081,64 zł.
2) „Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włocławku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020”.
Wartość oferty 970.680,15 zł
Dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej 85% wyniósł 611.070,32 zł wkład własny 15% MZOZ Sp. z o. o. wyniósł 107.835,94 zł. Pozostała kwota 251.773,89 zł nie obejmowała dofinansowania została pokryta ze środków własnych MZOZ Sp. z o.o.

Załączone pliki:

informacja.pdf

rtg1.jpg

rtg2.jpg

Opublikował: Radosław Baranowski
Publikacja dnia: 20.10.2023

Dokument oglądany razy: 152
« inne aktualności