bip.gov.pl
RSS
A A A K
BIP MZOZ

Podmiotowa strona Biuletynu Informacji Publicznej

Logo MZOZ Sp. z o.o.

Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. we Włocławku
ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek
tel. 054 231-10-62 fax 054 232-56-15

email: sekretariat@mzoz.pl

strona internetowa: www.mzoz.pl

Wirtualny spacer: www.spacer.mzoz.pl
Wyświetl większą mapę

Aktualności

Sukcesywne świadczenie usług protetycznych dla Działu Stomatologii

09.11.2017

Dot. postępowania: „Sukcesywne świadczenie usług protetycznych dla Działu Stomatologii Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. we Włocławku” ZC/17/2017

Grupa Zakupowa. Dostawa paliw ciekłych do pojazdów i urządzeń (II)

26.06.2017

Informujemy, że w ramach działania Miejskiej Grupy Zakupowej Gminy Miasto Włocławek ogłoszony został przetarg nieograniczony pod nazwą: Grupa Zakupowa. Dostawa paliw ciekłych do pojazdów i urządzeń (II), w tym także dla Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.
Termin realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Dokumentacja dotycząca w/w postępowania dostępna na stronie internetowej http://hotelratuszowy.pl/bip/

Zapraszamy zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w postępowaniu.

Świadczenie usługi ochrony i mienia wraz z monitoringiem, konserwacją i obsługą systemu alarmowego

14.06.2017

ZC/10/2017

Świadczenie usługi ochrony i mienia wraz z monitoringiem, konserwacją i obsługą systemu alarmowego 

ŚWIADCZENIE USŁUGI ODBIORU I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

01.02.2017

ZC/2/2017
ZAPROSZENIE

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „ŚWIADCZENIE USŁUGI ODBIORU I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH MIEJSKIEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ SP. Z O. O. WE WŁOCŁAWKU”.
Postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ww. ustawy.Opublikował: Radosław Baranowski
Publikacja dnia: 03.08.2016
Podpisał: Radosław Baranowski
Dokument z dnia: 20.02.2012
Dokument oglądany razy: 325 193