bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Podmiotowa strona Biuletynu Informacji Publicznej

Logo MZOZ Sp. z o.o.

Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. we Włocławku
ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek
tel. 543066200 fax 543066263

email: sekretariat@mzoz.pl

strona internetowa: www.mzoz.pl

Wirtualny spacer: www.spacer.mzoz.pl
Wyświetl większą mapę

Aktualności

Dofinansowanie

31.03.2023

Województwo Kujawsko-Pomorskie wraz z Miejskim Zespołem Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. we
Włocławku oraz innymi 21 partnerami realizuje wspólny projekt pn. „Budowa Kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej — II Etap”.
Projekt realizowany jest dzięki funduszom europejskim pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014—2020 z Osi Priorytetowej 2. Cyfrowy region, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Schemat: rozwój e-usług publicznych w zakresie zdrowia.
Projekt realizowany jest od września 2019 r. do grudnia 2023 r. Całkowita wartość projektu to 25 138 094,02 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 21 367 379,89 zł. Wkład własny partnera w wysokości 202 500,00 zł na realizację zadania pochodzi w całości ze środków finansowych Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. we Włocławku. Kwota całkowita projektu i wartość dofinansowania zmienią się gdyż postępowania u większości partnerów jeszcze trwają.

Usługa przeprowadzenia audytu w zakresie weryfikacji zasadności ordynacji lekarskiej wystawiania recept na leki refundowane oraz audyt dokumentacji medycznej

21.04.2022
Usługa przeprowadzenia audytu w zakresie weryfikacji zasadności ordynacji lekarskiej wystawiania recept na leki refundowane oraz audyt dokumentacji medycznej

Sukcesywna dostawa leków dla potrzeb MZOZ Sp. z o.o. we Włocławku z podziałem na 7 części/7 pakietów

05.11.2021

Sukcesywna dostawa leków dla potrzeb MZOZ Sp. z o.o. we Włocławku z podziałem na 7 części/7 pakietówOpublikował: Radosław Baranowski
Publikacja dnia: 03.08.2016
Podpisał: Radosław Baranowski
Dokument z dnia: 20.02.2012
Dokument oglądany razy: 453 285