bip.gov.pl
RSS
A A A K
BIP MZOZ

Podmiotowa strona Biuletynu Informacji Publicznej

Logo MZOZ Sp. z o.o.

Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. we Włocławku
ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek
tel. 054 231-10-62 fax 054 232-56-15

email: sekretariat@mzoz.pl

strona internetowa: www.mzoz.pl

Wirtualny spacer: www.spacer.mzoz.pl
Wyświetl większą mapę

Aktualności

ŚWIADCZENIE USŁUGI ODBIORU I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

01.02.2017

ZC/2/2017
ZAPROSZENIE

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „ŚWIADCZENIE USŁUGI ODBIORU I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH MIEJSKIEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ SP. Z O. O. WE WŁOCŁAWKU”.
Postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych

16.01.2017

ZC/012017
ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZĄCE PRZEDSTAWIENIA CENY NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ RĘKAWIC DIAGNOSTYCZNYCH DLA MIEJSKIEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ SP. Z O. O.
WE WŁOCŁAWKU

Sukcesywne świadczenie usług protetycznych dla Działu Stomatologii

24.11.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZĄCE PRZEDSTAWIENIA CENY NA SUKCESYWNE ŚWIADCZENIE
USŁUG PROTETYCZNYCH DLA DZIAŁU STOMATOLOGII MIEJSKIEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ SP. Z O. O. WE WŁOCŁAWKU

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. ul. Jana Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek
w związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro
netto, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy
zaprasza do złożenia propozycji cenowej na:

Sukcesywne świadczenie usług protetycznych dla Działu Stomatologii Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. we Włocławku.

Zapytanie ofertowe ZC_05_2016

09.08.2016

Zapytanie ofertowe ZC_05_2016Opublikował: Radosław Baranowski
Publikacja dnia: 03.08.2016
Podpisał: Radosław Baranowski
Dokument z dnia: 20.02.2012
Dokument oglądany razy: 262 633